VPF sikrer kvaliteten og forbrugerne!

VPF – Varmepumpefabrikantforeningen har skabt et kvalitetssikringsprogram, som skærmer forbrugerne mod dårlige produkter og mangelfulde installationer.


Det skal være slut med historier om forbrugere, der anskaffer sig underdimensionerede varmepumpeanlæg af tvivlsom kvalitet og poster penge i fejlbehæftede installationer. Det mener VPF – Varmepumpefabrikantforeningen.

Derfor har foreningen igennem de seneste syv år intensiveret kvalitetssikringen blandt medlemsvirksomhederne og indgået et samarbejde med brancheordningen VPO for at sikre bedre uddannelse af landets montører samt tryghed til forbrugerne.

- Vi ønsker først og fremmest glade og tilfredse kunder. Branchen kæmper sammen for at undgå et flosset ry – skabt af dels billige varmepumper, der ikke lever op til forventningerne, dels dårlige installationer. Dette negative omdømme er en skam, for VPF’s medlemmer producerer lødige produkter, der holder, hvad de lover, siger Niels Pedersen, formand for VPF’s Kvalitetssikringsudvalg, medlem af VPF’s bestyrelse, og product manager hos Robert Bosch A/S.

Underkaster sig uafhængige tests
Varmepumpefabrikantforeningen har derfor skærpet indsatsen for at beskytte forbrugerne mod discountprodukter og -installationer. Sekunda-anlæg, som leverer en dårligere ydelse end angivet – eller i værste fald slet ikke kan varme hus og brugsvand op.

- VPF har lagt en stærk strategi omkring produktkvaliteten. Først og fremmest arbejder vi med høje dokumentationskrav, som i praksis omfatter tredjepartstest fra et uafhængigt testlaboratorium som f.eks. Teknologisk Institut. Efter godkendelse kan produkterne efter aftale med Energistyrelsen optages på styrelsens liste over energieffektive varmepumper. Endelig arbejder vi målrettet med sparring og vidensdeling fabrikanterne imellem. Dette sikrer en ensartet høj kvalitet blandt VPF’s medlemmer, forklarer Niels Pedersen.

Vælger forbrugeren et produkt fra en af VPF’s medlemsvirksomheder, er han eller hun derfor sikret et anlæg af allerhøjeste kvalitet.

- Bærer fabrikanten VPF’s logo, er der reelt tale om et kvalitetsstempel, understreger Niels Pedersen.

Korrekt installation er alfa og omega
VPF’s arbejde med kvalitetssikring går endnu videre end det. VPF er således repræsenteret i styregruppen hos brancheordningen VPO (Varmepumpeordningen), som er en frivillig kvalitetsordning for danske varmepumpeinstallatører. VPO arbejder for at højne installationernes kvalitet, og VPF anbefaler forbrugerne at vælge en VPO-certificeret montør.

- Det er positivt, at Varmepumpefabrikanterne engagerer sig direkte i VPO. Vores arbejde handler om at uddanne installationsvirksomhederne i at agere korrekt med hensyn til dimensionering, installation og vedligeholdelse. Hyrer man en VPO-godkendt installatørvirksomhed og bestiller en VPO-installation, er man yderligere sikret af vores garantiordning, forklarer VPO’s sekretariatschef Svenn Hansen.

Varmepumpefabrikanterne uddanner også selv montører for at sikre korrekt installation af de respektive modeller. Det fortæller formanden for VPF’s Kvalitetssikringsudvalg:
- I kraft af vores medlemskab af VPF påtager vi os et overordnet systemansvar. Det vil sige, at fabrikanterne ikke alene underviser montørerne i at håndtere de specifikke modeller - men også i at afstemme og opdatere det samlede centralvarmesystem, så komponenterne passer sammen. Kvaliteten skal gennemsyre hele processen, pointerer Niels Pedersen fra VPF.

 

VPO - VarmePumpeOrdningen

For at få størst mulig udbytte af et varmepumpeanlæg er det vigtigt, at dimensionering, installation og vedligeholdelse foretages korrekt.

For at sikre dette blev VarmePumpeOrdningen (VPO) etableret i 1994 af varmepumpebranchen. Det er en selvstændig, uafhængig og frivillig brancheordning,  der ledes af et VPO-udvalg og administreres af et sekretariat. I henhold til vedtægterne har ordningen 3 formål, der tilsigter lav miljøbelastning,  kvalitetssikring og god privatøkonomi i forbindelse med dimensionering, installation og vedligehold af varmepumper.

VPO er primært en landsdækkende brancheordning for virksomheder, der arbejder med installation og vedligeholdelse af mindre eldrevne varmepumpeanlæg. Medlemmerne er typisk autoriserede El-, VVS- eller kølefirmaer, men ikke-udførende energiselskaber og varmepumpe-producenter og –importører kan også være medlemmer. Medlemsskab forudsætter bl.a., at mindst én person i virksomhenden har erhvervet VPO-bevis efter godkendt prøve ved et VPO-kursus.

Grundtanken bag VPO´s garantiordning, som kun udførende medlemmer kan tilbyde, er, at en forbruger skal kunne være sikker på at få et kvalitetsanlæg, når det er blevet korrekt udført af et VPO-medlem i overensstemmelse med VPO´s krav til beregning og dimensionering, og når det i øvrigt er blevet installeret og serviceret iht. VPO´s kvalitetssikringskoncept.

Læs mere på VPOs hjemmeside her

VPOs garantiordning

Som køber af et varmepumpeanlæg er det naturligvis vigtigt, at anlægget er af en god kvalitet. Kvalitetssikring af varmepumpeaggregatet og krav til korrekt dimensionering, installation og vedligeholdelse bør være en selvfølge. Derfor har VPO en garantiordning.

Grundtanken bag garantiordningen er, at en kunde skal kunne stole på at være i besiddelse af et kvalitetsanlæg, når det er blevet korrekt udført af et VPO-medlem i overensstemmelse med VPO's krav til beregning og dimensionering, og i øvrigt er blevet installeret og serviceret iht. VPO's kvalitetssikringskoncept.

For at sikre at slutbrugeren får den varmepumpeinstallation, der er indgået aftale om, indgår der i ordningen et garantikoncept, der administreres af ordningens sekretariat. Garantiordningen skal kunne træde til, hvis der opstår problemer af teknisk art med en VPO-installation.

Ved problemer af teknisk art i relation til VPO's garantiordning forstås primært, at en VPO-installation ikke yder det aftalte og forventelige i forhold til en beregning og dimensionering iht. VPO's kriterier og en kvalitetssikring iht. VPO's kvalitetssikringsplan.

Varmepumpefabrikanterne - Åboulevard 7, 1. t.v. - 1635 København V - Tlf. 3539 4344 - e-mail: vpf@varmepumpefabrikanterne.dk