Energieffektive varmepumper, kvalificerede installatører og korrekt dimensionering af anlæg

Medlemmerne af Varmepumpefabrikantforeningen har altid bakket op bag den frivillige systemgodkendelsesordning, som Teknologisk Institut administrerer, oprindeligt etableret i samarbejde med Energistyrelsen. Fabrikanternes anlæg kan også være typegodkendt af andre internationale certificeringsanstalter. Godkendelsesordningerne stiller en række skrappe tekniske krav til selve anlægget samt til det firma, som producerer eller importerer anlægget.

I efteråret 2008 etablerede Energistyrelsen sin nye liste over energieffektive varmepumper. Formålet med denne liste er at oplyse forbrugerne om, hvordan de med fordel kan forholde sig, når de ønsker at anskaffe sig et nyt opvarmningsanlæg. Varmepumpefabrikanterne bakker ubetinget op bag den nye positivliste, som i praksis erstatter Teknologisk Instituts mangeårige ”Positivliste”. Branchen deltager i den løbende dialog om udvikling af de kriterier, som listen bygger på.

Certificerede installatører

Det er VPFs helt ufravigelige anbefaling, at forbrugerne skal benytte kvalificerede installatører, når de overvejer at anskaffe sig et varmepumpeanlæg. Anlægget skal dimensioneres og installeres korrekt for at fungere tilfredsstillende. Varmepumpen skal passe til det enkelte hus. Leverandøren har brug for en række oplysninger om ejendommen og familiens brugsvandsbehov for at sikre, at den varmepumpe, der installeres, kan dække det forventede varmebehov. Med den rigtige, kvalificerede installation vil anlægget kunne få en god driftsøkonomi og en lang levetid. Det danske klima er meget anderledes end i mange af de lande, vi normalt sammenligner os med. Vores fyringssæson er præget af mange skift mellem tø og frost. Det stiller store krav, også til materialevalget i anlægget, specielt hvis der anvendes udeluft som varmekilde. Dertil kommer, at behovsstyring af det enkelte anlæg forbedrer varmepumpens effektivitet betydeligt.

Varmpumpefabrikanterne understøtter den særlige Varmepumpeordnings frivillige undervisning af installatører. Vi forventer, at der snart indføres en certificeringsordning for alle varmepumpe-installatører. European Heat Pump Association - EHPA - har udarbejdet grundlaget for en sådan ordning, som vi forsøger at få indbygget i de kommende officielle uddannelseskrav.

Officiel handlingsplan for varmepumper

Varmepumpefabrikanterne er i tæt dialog med alle involverede myndigheder. Energistyrelsen står for udmøntningen af Handlingsplanen for arbejdet med varmepumper, som blev besluttet i Folketingets Energiaftale fra 21. februar 2008. Der blev afsat en pulje på 30 mio. DKK til en toårig kampagne, der har til formål at fremme de mest effektive varmepumper og sikre en korrekt anvendelse af disse.  Den samlede indsat skal være med til at sikre, at kvaliteten af varmepumper er i top. Der stilles nu kvalitetskrav til typegodkendelse af produkterne.  Et af værktøjerne er også et særligt Måleprogram, hvor ca. 300 varmepumpers effektivitet skal afprøves. Læs mere: www.ens.dk

Erhvervs- og Byggestyrelsen står for udarbejdelsen af de nye krav til nedsættelse af energiforbruget i bygninger, som Folketinget også ønsker at stille. Et nyt Bygningsreglement BR2010 er på vej med meget restriktive krav også til varmepumper. Det betyder, at producenterne skal lægge sig ekstra i selen for at udvikle deres produkter, så de kan leve op til de helt nødvendige nye strengere krav.

Energistyrelsens liste over energieffektive varmepumper

Energistyrelsens liste for energimærkede varmepumper hjælper forbrugere med at finde de mest energieffektive varmepumper.

Læs mere her

Download og læs VEJLEDNING til ansøgere om optagelse på Energistyrelsens lister over varmepumper her

Download og læs Aftale om optagelse af varmepumper på Energistyrelsens liste over VÆSKE/VAND- OG LUFT/VAND-VARMEPUMPER her

Download og læs Aftale om optagelse af varmepumper på Energistyrelsens liste over LUFT/LUFT-VARMEPUMPER her

 

VPO - Varmepumpeordningen

Varmepumpebranchen har i samarbejde med Energistyrelsen etableret en ”Varmepumpeordning”, hvor der stilles minimumskrav til installatørernes uddannelse og kvalifikationer. Mange af de anerkendte producenter kører desuden uddannelsesforløb for deres udvalgte installatører. Også disse installatører har forventeligt den fornødne baggrund for at installere og dimensionere en varmepumpe korrekt i dit hus.

Se oversigten over VPO godkendte installatører her

Kvalitetsvarmepumper på det danske marked

Teknologisk Institut har gennem mere end 25 år været med til at sikre, at forbrugeren får en række kvalitetsvarmepumper at vælge imellem, bl.a. via en frivillig systemgodkendelsesordning der bakkes op af VPF.

Se mere her
Varmepumpefabrikanterne - Åboulevard 7, 1. t.v. - 1635 København V - Tlf. 3539 4344 - e-mail: vpf@varmepumpefabrikanterne.dk