Varmepumper strækker energiressourcerne, øger forsyningssikkerheden og gavner miljøet

Varmepumper defineres af Energistyrelsen som vedvarende energi. Solens opvarmning leverer hovedparten af energien via varme akkumuleret i jorden, vandet eller luften, mens kun ca. 25 pct. tilføres via el. Med en stadig voksende andel af miljøvenlig elektricitet fra f.eks. vindmøller, behøver elforbruget ikke ikke at belaste samfundsøkonomien og miljøet.

Varmepumperne kan således medvirke til at strække energiressourcerne øge forsyningssikkerheden og reducere det samlede forbrug af fossile brændsler. Brugt rigtigt vil varmepumperne også kunne medvirke til reduktion af eloverløbs-problematikken fra vindmøllerne. CO2-udledningen fra fossilt energiforbrug udgør internationalt såvel som i Danmark, hovedparten af de menneskeskabte drivhusgasudledning. Sammenlignet med eksempelvis olie- eller gasfyr vil en varmepumpe kunne halvere CO2-udledningen.

Varmepumper i stedet for den sidste olie...

I løbet af en formentlig meget overskuelig fremtid vil den sidste danske olie blive pumpet op af Nordsøen. Det vil medføre en gennemgribende ændring af Danmarks position som selvforsynende på energiområdet.

”Nedtur på Nordsøen” proklamerede JP på forsiden af sin erhvervssektion allerede den 2. marts 2007. Olieproduktionen i Nordsøen falder, og dermed vokser Europas – og Danmarks – afhængighed af andre leverandører. Ifølge prognoserne vil olieproduktionen blive halveret fra 2005 til 2015. Ganske vist har Energistyrelsen efterfølgende oplyst, at der fortsat vil være uudnyttede oliereserver, men en samlet nedgang i olie- og naturgasindvindingen kommer vi ikke uden om.

I fremtidens danske energiforsyning kan varmepumper derfor komme til at spille en stor positiv rolle som vedvarende energikilde til boligopvarmning.

 

Varmepumpefabrikanterne - Åboulevard 7, 1. t.v. - 1635 København V - Tlf. 3539 4344 - e-mail: vpf@varmepumpefabrikanterne.dk