Vedvarende energi
og gas-uafhængighed til alle...

Hvis flere private forbrugere, offentlige institutioner og virksomheder skifter til varmepumper, bliver Danmark grønnere – og mere uafhængig af gasleverancer østfra.


Torben Andersen, formand for VPF og direktør i Nilan A/S

Vores nordiske nabolande har opdaget det for længe siden: Varmepumpen er fremtidens varmekilde. Derfor er der eksempelvis installeret ti gange flere varmepumper i Sverige end i Danmark, hvor omtrent 45.000 anlæg snurrer.

Men hvad er det, svenskere og nordmænd har forelsket sig i?

”Det er den sunde og grønne fornuft i at skifte fra eksempelvis oliefyr og elvarme til varmepumpe. En varmepumpe kan nemlig få fire gange så meget varme ud elektriciteten som en elradiator – og belaster miljøet en brøkdel af, hvad et oliefyr gør,” forklarer Torben Andersen, formand for VPF – Varmepumpefabrikantforeningen og direktør i Nilan A/S.

FN’s Klimapanel advarer i en ny rapport om, at udledningen af drivhusgasser skal bremses nu. Ellers vil klimaændringer ramme kloden hårdt.

”En væsentlig løftestang i den nødvendige energiomlægning er en større udbredelse af varmepumper. Og her er der god grund til at vælge en energieffektiv kvalitetsvarmepumpe fra en af VPF’s medlemsvirksomheder,” siger formanden.

Højeffektiv udnyttelse af el

”Det er godt, at vi får produceret mere grøn elektricitet – men hvis vi også skal opnå mere grøn og effektiv opvarmning af bygninger og brugsvand, så er varmepumpen det kloge valg,” siger Torben Andersen.

Varmepumper bruger elektricitet til at trække vedvarende varmeenergi ud af jord og luft. De moderne modeller gør det så effektivt, at én Kilowatt-time el bliver til mindst fire Kilowatt-timer varme.

”Varmepumper i kombination med strøm fra vindmøller og solceller betyder, at vi får det maksimale ud af den vedvarende energi. På gråvejrsdage eller dage uden vind medvirker varmepumperne samtidig til at udnytte strøm fra kulfyrede kraftværker mere effektivt og dermed skåne miljøet mest muligt,” siger Torben Andersen.

Farvel til russisk gas

En større udbredelse af varmepumper vil ud over de miljømæssige fordele bibringe Danmark en række energipolitiske aktiver:

”Først og fremmest bliver vi mindre afhængige af gas fra Rusland. Vores egenproduktion af gas er faldende. Det betyder, at vi fra tid til anden må importere gas fra Tyskland, som jo får det østfra. Jo flere installerede varmepumper, jo mindre behov for gas,” pointerer VPF’s formand.

Overordnet set handler det om forsyningssikkerhed. Et emne, der optager politikere på både nationalt og europæisk niveau.

”Politikerne har indset vigtigheden af en sikker og stabil adgang til energi. Også her er varmepumpen optimal, for den virker året rundt og bidrager kraftigt til vores selvforsyning,” siger Torben Andersen.

Varmepumper i stedet for den sidste olie...

I løbet af en formentlig meget overskuelig fremtid vil den sidste danske olie blive pumpet op af Nordsøen. Det vil medføre en gennemgribende ændring af Danmarks position som selvforsynende på energiområdet.

”Nedtur på Nordsøen” proklamerede JP på forsiden af sin erhvervssektion allerede den 2. marts 2007. Olieproduktionen i Nordsøen falder, og dermed vokser Europas – og Danmarks – afhængighed af andre leverandører. Ifølge prognoserne vil olieproduktionen blive halveret fra 2005 til 2015. Ganske vist har Energistyrelsen efterfølgende oplyst, at der fortsat vil være uudnyttede oliereserver, men en samlet nedgang i olie- og naturgasindvindingen kommer vi ikke uden om.

Læs mere her

 

Varmepumpefabrikanterne - Åboulevard 7, 1. t.v. - 1635 København V - Tlf. 3539 4344 - e-mail: vpf@varmepumpefabrikanterne.dk